Inspectie

Regelmatige inspectie van uw elektrotechnische installaties voorkomt storingen.
Een ander belangrijk punt is dat u met deze controles tegemoetkomt aan eisen van de wet, Arbeidsinspectie en schadeverzekeraars. De wetgeving is over het algemeen heel sober in haar regels met betrekking tot elektrotechniek, de Arbowet is veel dwingender. Daarnaast is het ook goed om te weten wat de voorwaarden van verzekeraars zijn. Wij kennen die regels en voorwaarden en passen die waar nodig toe.

Wij voeren, vaak als onafhankelijk partij, onder andere de volgende inspecties uit:

Veiligheidsinspecties volgens NEN 3140

Deze NEN-norm regelt de veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden bij, aan of met elektrische installaties, machines en gereedschappen. Wij voeren een volledige, volgens vastgestelde criteria, inspectie uit. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van de verzekeringsmaatschappijen en de Arbowet. Deze inspectie is gericht op het veilige gebruik van materieel en het voorkomen van letsel bij gebruikers.

Quick-scan

Een snelle en effectieve manier om de status van uw elektrotechnische installatie in kaart te brengen. Een scan verplicht u tot niets maar laat haarfijn zien waar u aan moet werken.

Thermografie

Met een thermografische infraroodcamera controleren we schakel- en verdeelkasten, besturingskasten, motoren of warmte-/koudebruggen op temperatuurverschillen. Als de verschillen buiten een bepaalde bandbreedte liggen, kan dat duiden op een mankement dat met het blote oog niet is te zien. Op de thermografische foto’s ziet u waar mogelijk risicopunten zitten.

SCIOS* Elektrisch materieel:

Elektrische installaties (Scope 8)
Zie Veiligheidsinspecties volgens NEN 3140.

Arbeidsmiddelen (Scope 9)
Deze inspectie richt zich op alle apparaten met een stekker die binnen uw bedrijf worden gebruikt. Dat zijn bijvoorbeeld boormachines, slijptollen en haspels, maar ook de keukenapparatuur in uw kantine. De keuringsperiode van een arbeidsmiddel hangt af van het soort, de werkomgeving, de gebruiksintensiteit en de ouderdom. Deze inspectie is gericht op het veilige gebruik van materieel en het voorkomen van letsel bij gebruikers.

Inspectie elektrisch materieel op brandrisico (Scope 10)
Deze inspectie richt zich specifiek op brandrisico van het elektrisch materieel en is sinds 2018 verplicht bij het afsluiten of prolongeren van een zakelijke brandverzekering.

Nood- en vluchtwegverlichting

Als gediplomeerd noodverlichtingsdeskundige kunnen wij voor u een inspectie en projectering van een nood- en vluchtverlichtingsinstallatie uitvoeren. Het is voor ons een vanzelfsprekendheid dat we alle apparatuur controleren, testen en onderhouden.

Netanalyse

Een netanalyse is het met drie meters doormeten van het net om de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening te analyseren. Op die manier kunnen we oorzaken van onverklaarbare storingen, zoals knipperende verlichting of spanningsdips of –pieken, opsporen. De analyse is ook de basis voor het nemen van besluiten over het uitbreiden van een bestaande installatie. Dit is een specialistische klus die we ook vaak voor collega-installateurs doen.

Machinerichtlijn 2006/42/EG (later in 2020)

Elke machine binnen de Europese Unie, nieuw of al in gebruik, moet voldoen aan veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn. Het is een heel uitgebreide analyse van uw machinepark die risico’s aan het licht brengt. Dat beslaat een breed gebied en is mede daardoor erg complex.

RAPPORTAGE

Na een inspectie krijgt u van ons een uitgebreide rapportage met foto’s en een advies voor verbetering.

Neem contact met ons op

Stel ons uw vraag

bel ons

073 85 00 929

Heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in.